قمار آنلاین

نوجوانان کانادایی در محیطی در حال رشد هستند که قمار آنلاین در آن کاملا قانونی ، به آسانی قابل دسترس و به خصوص به صورت آنلاین و به عنوان یک سرگرمی به ان نگاه شده است.تقریبا ۴ الی ۶ درصد از دانش آموزان دبیرستانی در کانادا به قمار کردن آنلاین دچار هستند ،۱۰ الی ۱۴ درصد از آنها در خطر توسعه ی این اعتیاد قرار دارند ، به عبارت دیگر ، یعنی رفتار هایی از خودشان نشان می دهند که انگار قدرت کنترل رفتار های قمار گونه ی خود را ندارند و این مساله از دستشان خارج شده است .

افراد جوان تر به شدت و با نرخ فزاینده ای در حال پیوستن به پدیده ی شرط بندی اینترنتی هستند که کاملا به صورت ناشناس و قابل دسترس در اینترنت می باشد.در یک مطالعه در شهر مونترال و کبک کانادا ، دانش آموزان نشان دادند که ۹ درصد از آنها برای قمار کردن آنلاین پول واقعی هزینه کرده اند .

البته افراد خیلی جوانتر و نوجوانان اصلا نیازی به این ندارند که از پول واقعی برای هزینه در شرط بندی های آنلاین استفاده کنند، کودکان کم سن و سال نیز در حال الگو برداری از بزرگتر ها در زمینه ی قمار آنلاین هستند و این مساله را بسیار سرگرم کننده و بی ضرر تلقی می کنند.

ادامه مقاله را در وب سایت نسرا کردستان بخوانید..