در فضای گهر بار اینستاگرام با 4 دسته از افراد از حیث فالو آنفالو مواجه هستیم که الان تایپ میکنم در زیر تقدیم همه میشه خنده

آنفالویاب اینستاگرام

دسته اول ( فالوت میکنه ، تا فالو بک میکنی آنفالو میکنه )

اول میاد درخواست میده ، فالو میکنه ، منم نگاه میکنم پیجش موردی نداره فالو بک میکنم ، بعد از 5 دیقه میبینم که آنفالو کرده دوباره !!خنده براستی چه چیز باعث میشود که یک انسان ، شهروند فضای مجازی ( دنیای هوشمند ) این گونه زیرک ، کاردان ، دانا و فیزیک دان باشد ؟ ( البته در برخی مواقع هم قدری مشکلات سایکالوژیکی هم دیده شده ) ( حال کردید منم کلمه خارجی میتونم بکار ببرم تو یادداشت هام ؟خنده)