بازاریابی و مصرف گرایی : مشکلات ویژه نوجوانان و پیش نوجوانی

یکی از مهم ترین جلوه های توسعه تبلیغاتی برای کودکان تعریف واژه ی بازار “پیش نوجوانی” است که از سنی ما بین ۸ الی ۱۲ سال را در نظر میگیرد.

دیگر بچه نیستند و هنوز هم وارد دوره اصلی نوجوانی نشده اند ، پیش نوجوان ها برای ایجاد یک تصویر درونی پیچیده از خودشان نگران و همچنین بدنبال توسعه ی احساس هویتی خود هستند. و بازاریابان این مساله را کشف کرده اند که از بچه های این دوره ی بخصوص می توانند خیلی راحت کسب درآمد کنند.

صنعت بازایابی پیش نوجوانان را مجبور به زود بزرگ شدن می کند.تحقیقات صنعتی روشن کرده است که بچه های ۱۱ ساله و بزرگتر دیگر خودشان را بچه فرض نمیکنند.تولید کنندگان اسباب بازی ها در آمریکا ، اهداف تولیدی خود را از سنین تولد تا ۱۴ سالگی به تولد تا ۱۰ سالگی تغییر داده اند.

 درگزارش سال ۲۰۰۰ به کنگره آمریکا ، کمیسیون فدرال تجارت یا به اختصار FTC در آمریکا نگرانی هایی را بابت اینکه هالیوود در حال استخدام کودکان به صورت روزمره و عادی است ، ابراز کرده اند(برخی از این کودکان حتی ۹ سالشان است)، این مساله برای ارزیابی مفاهیم داستان ها ، امور بازرگانی ، پیش نمایش های تئاترگونه و سکانس های دشوار برای فیلم های سری R مورد بحث واقع شده است.

در گزارش سال ۲۰۰۹ ، سازمان ftc اذعان داشته است که ، هدفگذاری صریح و فراگیر کودکان بسیار خردسال برای فیلم های مناسب رده بندی PG-13 در حال انجام است ، هالیوود در حال ادامه دادن امور تحقیقی برای استفاده از کودکان ۱۳ ساله به جهت ساخت تبلیغات برای این فیلم ها می باشد.

با برخورد کردن نوجوانان به عنوان افراد مستقل ، مصرف کنندگان بزرگسال ،بازاریابان در زمینه ی حذف تصمیم والدین از صفحه فکری این نوجوانان گام های موفقی داشته اند. رها کردن این پیش نوجوان ها در برابر پتانسیل انواع پیام های مضر در مباحثی نظیر تصاویر بدنی ، امور جنسی ، روابط عاطفی و یا حتی خشونت باعث آسیب پذیر شدن این کودکان تلقی می شود.


ادامه مقاله را در نسرا کردستان بخوانید