10 ترفند مهم برای تدریس آنلاین

در این بخش به صورت سریع به 12 مورد قدیمی از ترفند های تدریس آنلاین می پردازیم که شما بتوانید کسب و کار خود را شروع کنید :

1. بر روی چند وب سایت مختلف تدریس کنید

همیشه عنوان کرده اند که گذاشتن همه تخم مرغ ها در یک سبد اشتباه است ، تدریس بر روی وب سایت ها و پلتفرم های مختلف نیز باعث می شود که هم کارهای بیشتری جذب کنید و هم امنیت کاری شما حفظ شود .فقط باید توجه کنید که کلاس هایتان دچار سوء برنامه ریزی نشود و همچنین از کارایی لازم برخوردار باشند.