خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است.در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود.کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی که کشته شدن میلیون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود.

خشونت در رسانه : چگونه با فرزند خود در این مورد گفتگو کنیم!

صحبت کردن با بچه ها در مورد خشونتی که در رسانه های مورد استفاده شان وجود دارد ، نظیر تلویزیون ، فیلم ها ، بازی های رایانه ای ، موسیقی و اینترنت می تواند به انها در ایجاد یک مفهوم درباره خشونت رسانه ای کمک کند و شاید باعث روشن شدن برخی جنبه های قدرت ان باشد .

شروع بحث پیش رو طوری طراحی شده است که کودکان بتوانند مهارت تفکر انتقادی را برای درک هرچه بیشتر مفهوم استفاده خشونت در توسعه بخشند . از کودکان بپرسید خشونت چیست؟ وقتی که کودکان درک کردند که خشونت چیست ، بعد از آن مفهوم خشونت در رسانه را نیز در چهار چوب آن می توانند درک کنند.

ادامه ترجمه اختصاصی در نسرا کردستان از وب سایت مدیا اسمارت کانادا